Nacionalni načrti in razpisi

23. 2. 2024

Regionalne gospodarske zbornice so objavile razpise za najboljše inovacije za leto 2024

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je razpisala razpis za Nacionalni izbor inovacij za leto 2024. Podjetja se s prijavo na razpis pri regionalni gospodarski zbornici potegujejo za nagrado tako na regijskem, kot tudi na nacionalnem nivoju.
09. 11. 2023

Vlada sprejela Nacionalni strateški načrt za digitalno desetletje

Skladno z evropsko zakonodajo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030 so vse države članice obvezane, da predlagajo nacionalne strateške časovne načrte za digitalno desetletje, v katerih določijo svoje načrte k doseganju splošnih in digitalnih ciljev evropskega desetletja ter opišejo politike, ukrepe in dejavnosti ...
30. 8. 2023

Akcijski načrt Strategije digitalnih javnih storitev 2030

Vizija, ki jo podpira Strategija digitalnih javnih storitev 2030, so digitalne javne storitve, osredotočene na državljane in poslovne subjekte, ki omogočajo povezano, usklajeno, varno ter učinkovito sodelovanje državljanov in podjetij z javno upravo. Jasno je začrtana smer razvoja digitalnih javnih storitev, kar bo omogočilo razvoj preprostih storitev ter spodbujalo njihovo ...
Samo za aktivne naročnike