Poslovna strategija in strategija upravljanja človeških virov

19. 1. 2021

Poslovna strategija in strategija upravljanja človeških virov z roko v roki

Smo v novi ekonomski paradigmi, ki je zaznamovana s hitrostjo, inovativnostjo, zadovoljstvom strank itd. Definitivno potrebuje vsako podjetje strategijo, saj le tako lahko (ali vsaj poskuša) vpliva na svojo prihodnost. Potrebuje najboljšo možno strategijo, s katero bo prehitelo konkurenco in s katero bo raslo. Narediti ničesar drugače, se ne ozirati ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Osnovni principi pri izgradnji strategij

Vsaka strategija izhaja iz vizije in poslanstva podjetja. Ko je strategija postavljena, je treba definirati poslovne in operativne načrte. Sama vizija in poslanstvo sta naloga vrhnjega menedžmenta. Pri poslovni strategiji pa bi moral sodelovati (in seveda biti usposobljen za to) tudi menedžer, odgovoren za upravljanje človeških virov. Kot bo prikazano ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Orodja za izgradnjo in implementacijo strategij

Spodnja slika prikazuje enostaven prikaz, kako do praktičnega prikaza poslovne strategije. V nekaj korakih se odgovori na ključna vprašanja, kjer je končni izdelek strateški zemljevid s kazalniki uspeha. S tem dobimo učinkovito orodje za vodenje podjetja ter odlično orodje za komuniciranje strategije internim in eksternim deležnikom. Slika: 5 korakov do ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Izbor kadrovskih aktivnosti, ki so ključne pri implementaciji poslovne strategije

Ogromno strategij se v podjetjih zapiše v dokumente in se nato na njih pozabi. Strategije ne padejo zato, ker bi bila njihova vsebina slaba, temveč se podjetjem zalomi pri implementaciji poslovnih strategij. Zato je vloga upravljanja človeških virov ključna, saj so ljudje tisti, od katerih je odvisno, ali bo nova ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Še nekaj besed o izboru kazalnikov uspeha

Da ne pride do zmede, je dobro poznati tri različne vrste kazalnikov Sistem uravnoteženih kazalnikov je izredno orodje le, če so v njemu primerna in pravilna merila. Le tako služi svojemu namenu - implementaciji učinkovitega sistema merjenja uspešnosti podjetja. Vse prevečkrat se zgodi, da podjetja postavijo napačne ključne pokazatelje uspeha ...
Samo za aktivne naročnike