Posebnosti uporabe e-pošte

29. 7. 2020

10 korakov za izboljšanje e-komunikacije

Cilj izboljšanje komunikacije in odnosov ter upravljanja svojega časa. Naslov prejemnika: če pošiljate pošto na en sam naslov, uporabite polje »za« (angl. »to«). Če jo pošiljate več prejemnikom, najprej razmislite, komu in zakaj boste sporočilo poslali. Kadar pričakujete od naslovnikov odziv oziroma akcijo, navedite njihove naslove v polje »za«. ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

10 najpogostejsih napak pri uporabi e-poste in kako jih odpraviti

Neprijaznost do sodelavcev: stranke ponavadi ogovarjamo s »Spoštovani gospod Sok«, sodelavcu pa pošljemo sporočilo: »Mesečno poročilo o prodaji mi pošlji do 10. ure.« V drugem sporočilu manjkajo vsaj nagovor: »Pozdravljena, Tanja«, beseda »prosim« in pozdrav z navedbo imena pošiljatelja. Prekratka ali predolga sporočila. Prekratka sporočila so lahko nejasna, predvsem pa ...
Samo za aktivne naročnike