Zdravstveni absentizem

22. 6. 2020

Kako ga preprečiti?

Zdravstveni absentizem je problem, s katerim se slej kot prej sooči vsak delodajalec. S pojavom »bolniške« se več ali manj ukvarjajo večja podjetja, vsekakor pa moramo tudi omeniti težave mikro-, manjših podjetij ali samozaposlenih, saj pogosto nimajo nikogar, ki bi ga nadomestil, in odsotnost posledično pomeni tudi izgubo prihodka za ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Odsotnost z dela – obvladujmo jo!

1) Analiziranje Podjetje mora najprej zbrati vse podatke oziroma analize, ki jih lahko pridobi. Poročila strokovnih služb (letna poročila o zdravstvenem absentizmu s strani službe za ravnanje s človeškimi viri, poročila službe, ki skrbi za varnost in zdravje pri delu, morebitna poročila pooblaščenega zdravnika, druge analize, ki jih podjetje lahko ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Preventivni ukrep: posvečanje zaposlenim in vodjem na področju komunikacije ter motivacije

Eden izmed izjemno pomembnih preventivnih ukrepov, ki se je po naših izkušnjah najbolj obnesel in tudi pokazal rezultate v obliki zmanjšanja odsotnosti z dela, je delo z neposrednimi vodji in z zaposlenimi. Vsi vemo, kako pomembna je vloga neposredno nadrejenega pri vzdušju, pri motivaciji in kakšni so lahko rezultati, ki ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Načini za preprečevanje odsotnosti z dela

Splošni ukrepi: z doslednim upoštevanjem navodil v zvezi z varnim in zdravim delom, da se zaveže (lahko tudi v obliki krovnega dokumenta), da je skrb za varnost in zdravje zaposlenih najpomembnejša skrb podjetja, da redno sodeluje z vsemi strokovnimi službami, katerih naloga je varovanje in skrb za zdravje zaposlenih, in ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Pomen preventive

V takšnih primerih lahko torej dejansko vidimo, kako pomembna je preventiva, ki lahko prepreči težja obolenja in tudi stiske, ki lahko nastanejo kot posledica. Ključno je tudi, da se vodstvo zaveda, da sta zdravje in varnost vrednoti in da vedno vlaga tudi v ta področja. Bolezen, poškodba in stiska se ...
Samo za aktivne naročnike