Učinkovito sodelovanje z mediji

17. 2. 2021

Pravila komuniciranja z mediji.

Avtor: Dunja Turk
Novinarski kodeks Za lažje sodelovanje z mediji mora podjetje, še posebej pa predstavnik za odnose z javnostmi, poznati osnove novinarskega kodeksa in zakona o medijih. V nadaljevanju navajamo najpomembnejša novinarska načela (kodeks je v celoti objavljen na spletnem naslovu https://razsodisce.org/o-ncr/na-podlagi-cesa-ncr-deluje/novinarski-kodeks/ Novinar ne sme skrivati svoje identitete. Če dvomite o istovetnosti ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2021

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Avtor: Dunja Turk
Ali je medijska pozornost koristna? Po škandalu Enron se je medijsko poročanje o menedžerjih in njihovem delovanju na globalni ravni okrepilo. Primerljiv učinek je imel tudi začetek aktualne gospodarske krize leta 2008, ki so jo po mnenju mnogih povzročili preveč samozavestni, preveč pohlepni in medijsko poveličevani direktorji. Bolj kot kdaj ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2021

Kako učinkovito sodelovati z mediji

Avtor: Dunja Turk
Osrednjo vlogo pri posredovanju informacij javnosti imajo mediji, zato je za uspešno sodelovanje (tako pri načrtnem kot pri nenačrtnem medijskem izpostavljanju) ključen odnos med predstavniki medijev in predstavniki podjetja oziroma menedžerjem. Menedžer in podjetje lahko vplivata na medije s prilagajanjem svoje razpoložljivosti zanje, s posredovanjem ustreznih informacij na ustrezen način ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2021

Kaj morate vedeti o uredniški politiki

Avtor: Dunja Turk
Aktivnosti, navedene pod točko 4, bodo piarovci in menedžerji veliko lažje načrtovali in izvajali, če bodo razumeli uredniško politiko sodobnih medijev. Za poslovni uspeh medija je pomembna njegova relevantnost v primerjavi s konkurenčnimi mediji, saj je od branosti pri tiskanih medijih, poslušanosti pri radijskih, gledanosti pri televizijskih in obiskanosti pri ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2021

Zavedajte se nevarnosti

Avtor: Dunja Turk
Medijska pozornost lahko menedžerju osebnostno godi in jo lahko izkoristi v svojo korist pri pogajanju za plačo, doseganju večje moči pri sprejemanju odločitev ali pogajanju s partnerji, podjetje pa lahko medijsko pozornost izrabi za namene promocije. Vendar pa se je hkrati treba zavedati, da medijska pozornost in kovanje menedžerja v ...
Samo za aktivne naročnike