Zaščita prijaviteljev (žvižgačev)

11. 1. 2024

Rok za obvezno poročanje po Zakonu o zaščiti prijaviteljev o prijavah v preteklem letu

Zavezanec do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto Komisiji po elektronskem obrazcu poroča o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijav ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov ter podatek o zaupniku (šestnajsti odstavek 9. člena ZZPri).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 1. 2024

Zunanja prijava po ZZPri - kdaj podamo prijavo za kršitve izven delovnega okolja?

Prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev se lahko poda le za kršitve predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v svojem delovnem okolju. Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge. Če na področju, na katerega se nanaša ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 1. 2024

Podjetja morajo do 17. decembra 2023 vzpostaviti notranje poti za prijavo kršitev

17. decembra 2023 se je iztekel rok, do katerega bi morali notranjo pot za prijavo kršitev v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) vzpostaviti zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 249 zaposlenih.
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2024

Zaščita prijaviteljev - žvižgačev

Da bi se ustvarilo okolje, kjer bi si posamezniki upali razkriti nepravilnosti v neki organizaciji, je Evropska Unija sprejela celovit pravni okvir za zaščito žvižgačev, ki se z novim Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) prenaša v slovenski pravi red.
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2024

Kako pripraviti in sprejeti splošni akt po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o zaščiti prijaviteljev (Ur. l. RS, št. 16/2023, v nadaljevanju: ZZPri), ki se uporablja od dne 22. 2. 2023 dalje, kot eno bistvenih novosti predvideva vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev predpisov, ki jih posamezniki zaznajo v delovnem okolju.
Samo za aktivne naročnike