Upravljanje znanja

19. 1. 2021

Upravljanje znanja

V tem prispevku boste spoznali: najnovejše trende na področju upravljanja znanja v organizacjah in kako jih uporabiti v vašem primeru, pet korakov celovitega pristopa v izobraževanju, različne izobraževalne metode in kdaj so najprimernejše, kako in zakaj vrednotiti in meriti učinke izobraževanj.
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Razvoj zaposlenih: od izobraževanja k učenju

Trendi na področju organizacije razvoja in izobraževanj v podjetjih V pogojih ekonomije znanja je potreba po hitrem in učinkovitem usvajanju znanj in veščin postala vir ustvarjanja strateške prednosti podjetij. Iz teh okoliščin izhajajo potrebe po zagotavljanju sistematičnega, usmerjenega in tistega učenja, ki podjetju zagotavlja edinstvenost in s tem prednost pred ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Ravni merjenja učinkovitosti izobraževanj

Izobraževanje lahko merimo na treh ravneh. V večini podjetij spremljajo zadovoljstvo udeležencev z izvedbo izobraževanj, redkeje se meri vpeljava pridobljenega znanja v prakso in učinek na poslovno uspešnost. Vir: Turk, 2006 Evalvacija posameznega izobraževanja Eden najbolj razširjenih modelov merjenja učinkovitosti izobraževanj je štiristopenjski Kirkpatrickov model iz leta 1959. Kasneje je ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Od upravljanja izobraževanja k upravljanju znanja

V vsaki organizaciji je ogromno znanja. Zaposleni na vseh nivojih organizacijske hierarhije imajo veliko znanja o tem, kaj stranke želijo, kateri način je najprimernejši za izdelavo produkta ali oblikovanje procesa, kaj je v preteklosti delovalo in kaj ne itd. Organizacija, ki uspe vse to znanje zbrati in prenesti na druge ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Pregled pristopov in kaj se vrednoti smo povzeli po posebnem projektu CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development)

Vrednotenje razvojne in izobraževalne funkcije Ta pristop se osredotoča na merjenje in vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalne funkcije: izobraževalna funkcija ni razumljena zgolj kot oddelek za razvoj zaposlenih, temveč vključuje tudi druge zaposlene, ki zagotavljajo učenje in izobraževanje, npr. trenerje v prodaji in interne izobraževalce. Ključni dejavniki uspešnosti, primerjalne analize ...
Samo za aktivne naročnike