Mentorstvo in obratno mentorstvo

03. 10. 2022

Dodatek za mentorstvo - omejitev pri številu ur?

Vprašanje:Ali je dodatek za mentorstvo omejen na določeno število ur? Oziroma, so kakšne omejitve? Nikjer nismo zasledili zgornje meje, razen, da mora s strani mentorja biti vodena mesečna evidenca opravljenih mentorskih ur. Gre za javni sektor.
19. 1. 2021

Mentorski odnos

Mentor bi moral biti oseba, ki ima bogate življenjske izkušnje in je osebnostno zrel ter sposoben prenesti izkušnje na mladega posameznika. Pomembne so predvsem izkušnje, ki jih ni prineslo teoretično znanje. Hkrati ima pomembno vlogo pri razvoju samospoštovanja, delovne identitete in nadaljnje kariere mentoriranca. Mentor mora imeti izkušnje z mlajšo ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Tradicionalno in obratno mentorstvo

Poznamo več različnih oblik mentorstva (npr. klasično mentorstvo (t.i. mentorstvo ena na ena) in skupinsko mentorstvo. Dodano je še t.i. hitrostno mentorstvo, ki se uporablja v primerih, ko je potrebno hitro reševanje morebitnih težav [28]. Tradicionalna oblika mentorstva omogoča vzajemno rast, razvoj in učenje. Slednje je rezultat formalnih mentorskih programov ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Koristi mentorstva

Organizacije, ki imajo načrtovane dolgoročne mentorske programe, opažajo povečano produktivnost in učinkovitost. Mentorstvo pozitivno vpliva tudi na moralo in zadovoljstvo zaposlenih, ter na hitrejše vključevanje mentoriranih managerjev v novo službo [24]. Koristi mentorskega programa se kažejo na treh področjih v organizaciji – kot koristi za mentoriranca, managerja in organizacijo. Koristi ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Mentorstvo

Ključna lastnost današnje družbe je, da je ta t.i. družba znanja, v kateri se hitro razvijajo nove tehnologije, za to pa so potrebna vedno nova znanja zaposlenih v organizacijah. Mentorstvo je ena od starejših metod prenosa znanja, hkrati pa je tudi ključnega pomena za doseganje konkurenčnosti in uspešnosti organizacije. Za ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Organizacijska socializacija

Socializacija v organizaciji je razvojni proces, s pomočjo katerega se vzpostavijo mreže socialne podpore in tesni medsebojni odnosi z zaposlenimi [1]. Te mreže podpore in relacijski medsebojni odnosi s sodelavci pomembno vplivajo na zmanjšanje števila stresorjev na delovnem mestu, sam način socializacije posameznika pa vpliva tudi na inovativnost na delovnem ...
Samo za aktivne naročnike