Appreciative Inquiry (AI): pozitivna revolucija v upravljanju sprememb

24. 6. 2020

Primer procesa s poudarkom na oblikovanju pozitivnih vprašanj

Proces AI je vsakokrat zasnovan glede na konkretne cilje, potrebe, vire in druge okoliščine. Izvajati ga je mogoče individualno, s timom ali na ravni celotne organizacije. Kar sledi, je sklop vprašanj za ilustracijo konkretnega primera (ko se delovna skupina sprašuje, kako se lotiti upravljanja sprememb). Osrednja tema: Spremembe, ki motivirajo ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Štirifazni proces AI

Celostni proces AI je zasnovan v štirih fazah. Po potrebi ga je mogoče prilagoditi okoliščinam: ga skrajšati, izvesti v več modulih, vključiti različno število deležnikov. Izkušnje pa kažejo, da je prva stopnja - odkrivanje pozitivnih jeder - neizogibna, saj poleg nabora moči znotraj organizacije generira tudi pozitivna čustva, ki razširijo ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Razlika med tradicionalnimi pristopi in AI

Tradicionalno upravljanje sprememb temelji na naslednjih predpostavkah: Podjetje/organizacija je stroj, delavci so zobata kolesa, vodstvo pa krmilna plošča. Tak mehanicistični pristop izhaja iz miselnosti industrijske dobe in za dobo inovativnosti ni več ustrezen. Če podjetje/organizacija ne deluje dobro, je treba locirati problem in ga odpraviti v skladu z obstoječimi navodili ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

AI: orodje za pozitivne spremembe

Koncept je v slovenščino težko prevedljiv (kar priča o naši običajni kriti- zerski miselnosti). Sloveni se kot prepoznavanje vrednosti, pozitivno povpraševanje, krepitev pozitivnega jedra, potrjevalno odkrivanje, upravljanje sprememb preko ključnih razgovorov in na druge načine. Če že imamo težave s prevajanjem, pa jih nimamo z uvajanjem: v pregovorno pesimističnem slovenskem ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Nova paradigma za kompleksne izzive

Negativnosti je v naših delovnih okoljih dovolj že v ‘normalnih’ časih, kaj šele v kriznih. Kot pravi Evelin Lindner: »Pesimizem je luksuz, ki si ga lahko privoščimo v dobrih časih … V težkih časih pa je pesimizem samoizpol- njujoča smrtna obsodba iz lastne roke.« V časih, ki zahtevajo od nas ...
Samo za aktivne naročnike