Povračila stroškov v zvezi z delom

23. 2. 2024

Stroški poslovodne osebe

Imam vprašanje glede stroškov, ki se pojavljajo v zvezi z našo poslovodno osebo. Naša lastnica je podjetje v tujini, katere 100% lastnik je naša poslovodna oseba in sedaj je dobil službeno plačilno kartico, s katero plačuje gorivo in nočitve, kadar je na obisku pri nas. Ali moramo v njegovem primeru ...
Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Nadomestilo plače prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu 2023

Zahtevke za povračilo nadomestila plače delavca/prostovoljca, ki so bili vloženi in zavrnjeni do začetka veljavnosti spremembe Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, lahko delodajalci ponovno vložijo na Upravo za zaščito in reševanje. Pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih ...
Samo za aktivne naročnike
30. 5. 2023

Dnevnice za službene poti v Sloveniji za gospodarstvo v 2023

Pojasnilo obračunavanja dnevnic od 1. 1. 2023 dalje, skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 9. 2022

Primer obračuna potnih stroškov: službeno potovanje v tujino (gospodarstvo)

Družba je napotila delavca na službeno potovanje (sestanek z dobavitelji) v Črno Goro za tri dni.Delavec se je na službeno pot odpravil iz Maribora v ponedeljek ob 21.00 uri in se vrnil nazaj v Maribor, v sredo, ob 10.00 uri.Delavec je imel zagotovljeno 2x prenočišče z zajtrkom.Na ...
Samo za aktivne naročnike
13. 9. 2022

Obračun potnih stroškov

Pri povračilih potnih stroškov je treba v zvezi z višino teh stroškov upoštevati delovnopravni in davčni vidik.Z delovnopravnega vidika moramo upoštevati ZDR-1 kot temeljni akt, ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti med drugim tudi povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog ...
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2021

Javni sektor: Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino velja od 17. 7. 2021 dalje

V Uradnem listu RS, št. 116/21, je bila dne 16. 7. 2021 objavljena Uredba o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba velja od 17. 7. 2021 dalje, določa pa višino kilometrine v primeru uporabe lastnega vozila v službene namene za službeno potovanje v tujino. ...
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2021

Arhiviranje potnih nalogov

Dokumentacijo v zvezi s potnimi stroški se mora v papirni oziroma elektronski obliki hraniti do poteka absolutnega zastaralnega roka pravice do izterjave davka, na katerega se nanaša, to je deset let (32. in 126. člen ZDavP-2). Dokumentacijo se lahko hrani v elektronski obliki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:podatki, vsebovani ...
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2021

Priporočila za izpolnjevanje potnih nalogov

Najpogostejše napake pri izpolnjevanju potnih nalogov:ni zaporednih številk potnega naloga, iz česar izhaja sum o nerednem pisanju oziroma pisanju za nazaj,ni popolnega naslova prebivališča, naveden je le kraj ali pa sploh ni naveden (prebivališče mora biti navedeno v celoti, ulica, hišna številka, kraj),vsi nalogi so napisani ...
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2021

Potni nalog in obračun potnih stroškov

Pred pričetkom službenega potovanja mora napoteni delavec imeti pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim mu delodajalec odredi pot, po zaključenem potovanju pa je treba izpolniti še obračunski del potnega naloga.Vsebina, ki jo mora potni nalog vsebovati, ni nikjer točno določena, vendar je priporočljivo, da potni nalog vsebuje čim ...
Samo za aktivne naročnike