Novela ZGD-1K

22. 3. 2021

Pregled ključnih novosti novele ZGD-1K

V Uradnem listu RS, št. 18/2021, z dne 9. 2. 2021 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: novela ZGD-1K). Ta zakon je začel veljati 15. dan po objavi, torej 24. 2. 2021.
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

Splošno

Dodatne omejitve glede tega, kdo je lahko ustanovitelj, družbenik oziroma samostojni podjetnikNovela ZGD-1K je spremenila 1. točko prvega odstavka 10. a-člena Zakona o gospodarskih družbah[1] (ZGD-1), v skladu s katero ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati tudi oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

Samostojni podjetnik

Samostojnemu podjetniku po noveli ZGD-1K pred izvedbo prenosa podjetja na drugega podjetnika ni več treba objaviti namere prenosa, prav tako ni treba predhodno objaviti namere za prenehanje podjetnika.
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

Delniška družba

Identifikacija delničarjevV poglavju o delniški družbi so dodane določbe, ki omogočajo družbi, da identificira delničarje in druge osebe, ki so pri posrednikih vpisane kot imetniki delnic in niso posredniki (v nadaljnjem besedilu: končni delničarji).Po zdajšnji ureditvi so družbi znani zgolj delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, ...
Samo za aktivne naročnike
22. 3. 2021

Novosti pri družbi z omejeno odgovornostjo

Nadzorni svetNadzorni svet je pri družbi z omejeno odgovornostjo po dosedanji ureditvi vedno fakultativen, po novi ureditvi pa je tudi pri družbi z omejeno odgovornostjo nadzorni svet obvezen, in sicer pri družbah, ki so subjekt javnega interesa. Te družbe z omejeno odgovornostjo bodo morale spremeniti družbeno pogodbo in ...
Samo za aktivne naročnike