Karierna sidra, psihološke pogodbe, SDI, delovni stili

29. 7. 2020

Karierna sidra

Med učinkovitimi orodji vodenja, ki vodji pomagajo razumeti, zlasti pa usmerjati razvoj sodelavca in načrtovati njegovo kariero, je koncept kariernih sider. Karierna sidra je kot koncept in orodje utemeljil prof. Edgar Schein na osnovi študije razvoja karier diplomantov menedžerskega študija. Schein je karierna sidra definiral kot samoopredelitev lastnih kompetenc, motivov ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Psihološke pogodbe

Zaposleni po približno 6–9 mesecih od zaposlitve razvijejo določen sklop prepričanj in predvidevanj o svojem zaposlitvenem odnosu, ki ga imenujemo psihološke pogodbe. Tako zaposleni poleg pogodbe o zaposlitvi s podjetjem sklene tudi psihološko pogodbo. In prav od vrste psihološke pogodbe je odvisno, kako bomo zaposlenega vodili, motivirali in predvsem, koliko ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Teorija zavedanja odnosov in orodje SDI

Strength Deployment Inventory (SDI©) je globalno priznano orodje za izboljšanje odnosov in upravljanje konfliktov. V poslovnem svetu se uporablja za treninge veščin vodenja, grajenje timov (»team-building«), upravljanje konfliktov, prodajo in drugo. V svetovanju se med drugim uporablja za razumevanje motivacije, sprožilcev konflikta in medosebno komunikacijo. Letno izpolni vprašalnik SDI© približno ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Delovni stili

Različni delovni stili se kažejo v načinu, kako organiziramo svoje delo, kako gospodarimo s svojim časom, kako funkcioniramo v družbi drugih ljudi, kažejo se v našem doprinosu skupini, v našem stilu komunikacije, celo v načinu, kako oblikujemo stavke. Gre za različne vzorce, ki smo jih pridobili in se jih navadno ...
Samo za aktivne naročnike