Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

18. 5. 2021

Pošiljanje plačilne liste po elektronski pošti

Na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) je prišlo zaprosilo za mnenje. V podjetju uvajate elektronsko plačilno listo, ki jo zaposleni prejmejo na po elektronski pošti (na službeni ali zasebni e-naslov, kolikor nimajo službenega).Vsi zaposleni ne želijo prejemati elektronske plačilne liste iz različnih razlogov.Ali sme podjetje zahtevati od ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Konec leta 2016 je Informacijski pooblaščenec izdal novo brošuro – Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih1, kjer pregledno in strnjeno predstavi različna vsebinska področja v okviru urejanja delovnih razmerij z vidika varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju na kratko povzemamo ključne vsebine, smernice pa so v celoti dostopne na ...
Samo za aktivne naročnike