Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

29. 7. 2020

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Konec leta 2016 je Informacijski pooblaščenec izdal novo brošuro – Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih1, kjer pregledno in strnjeno predstavi različna vsebinska področja v okviru urejanja delovnih razmerij z vidika varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju na kratko povzemamo ključne vsebine, smernice pa so v celoti dostopne na ...
Samo za aktivne naročnike