Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

20. 2. 2023

Podpisovanje dokumentov, ki nastajajo v kadrovskih službah

Praktični primer:V kadrovskih službah nastaja veliko dokumentov, ki jih je potrebno vročati zaposlenim. V mislih imamo dokumente kot so: obvestila o dopustih, ocenjevalni listi, ocene iz redne delovne uspešnosti, ocene kompetenc, zapisi LR, evidenčni listi (izhajajo iz napredovanja v JS) in podobni.Ali morajo biti ti dokumenti podpisani s ...
Samo za aktivne naročnike
24. 5. 2022

Seznanitev z oceno delovne uspešnosti sodelavca

Ali ima javni uslužbenec pravico do podatka o letnih ocenah ostalih sodelavcev (bodisi poimensko/ne - torej zgolj podatek koliko in kakšne ocene)?
Samo za aktivne naročnike
05. 5. 2022

Posvetovanje s sindikatom glede zaposlovanja novih delavcev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vprašanje reprezentativnega sindikata na področju vzgoje in izobraževanja v zvezi z upravičenostjo do podatkov glede zaposlovanja novih delavcev v zavodu.Kolektivna pogodba na tem področju določa obveznost delodajalca, da se z reprezentativnim sindikatom posvetuje in pridobi od njega predhodno mnenje glede zaposlovanja novih ...
Samo za aktivne naročnike
05. 5. 2022

Videonadzor na delovnem mestu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede videonadzora na delovnem mestu, in v zvezi s tem podaje svoje mnenje:

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 5. 2022

Nadzor prisotnosti na delovnem mestu

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za pojasnilo, ali je dovoljeno, da bi delodajalec svoje zaposlene nadziral s preverjanjem lokacije gibanja v času njihovega opravljanja dela. Zaposleni so namreč prejeli obvestilo, da  bodo v kratkem v njihovi organizaciji uvedli postopke za vnos potrebnih podatkov za beleženje prisotnosti ...
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Uvedba e-peresa in ukrepi delodajalca glede uporabe zasebne mobilne številke delavca

V zavodu (vrtcu) razmišljamo o uvedbi e-peresa, ki bi se uporabljal npr. za podpis aneksov in drugih dokumentov. Ponudnik storitve je predlagal, da za večjo varnost in jamstvo digitalnega podpisa uporabimo dvojno preverjanje (tj. 1. e-naslov, 2. geslo, ki je posredovano na mobilno številko).Na kaj moramo biti pozorni, če ...
Samo za aktivne naročnike
14. 4. 2022

Vročanje dokumentov zaposlenim preko IT rešitve (portala) podjetja

VPRAŠANJE:V podjetju uporabljamo sodobno IT rešitev za vodenje kadrovske evidence, registracijo delovnega časa in obračun plač, vse v enem. Zaposleni imajo dostop do svojih podatkov in vseh dokumentov, ki jih mora delodajalec vročiti zaposlenemu preko Osebnega portala. Tako preko osebnega portala lahko dostopajo oz. imajo »vročene« tudi do plačilne ...
Samo za aktivne naročnike
14. 12. 2021

Aplikacija za spremljanje delovnega časa

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel zaprosilo za mnenje. Zaposleni popjasnjuje, da je delodajalec zahteval, da si na svoj zasebni telefon naloži aplikacijo, s katero delodajalec evidentira delovni čas. Registracija delovnega časa je možna samo, ko je na območju brezžične povezave delodajalca. V to zaposleni ni privolil, sprejet ni ...
Samo za aktivne naročnike
23. 8. 2021

Vpogled v rezultate psihološkega testiranja

Kandidatka za zaposlitev, ki je opravila psihološko testiranje, vendar za zaposlitev ni bila izbrana, bi želela pridobiti vpogled v rezultate svojega testiranja. Testiranje ni bilo sestavljeno iz pol, ampak iz razgovora in igranja vlog ter skupinskega reševanja naloge oz. problema (kjer so opazovalci beležili odzive kandidatov).Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 8. 2021

Onemogočanje dostopa zaposlenega do elektronske pošte ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Delavec je zaradi odpovedi delovnega razmerja pred pristojnim sodiščem vložil tožbo, kot del trditvene podlage v sodnem postopku pa bi želel predložiti tudi določeno službeno korespondenco.
Samo za aktivne naročnike