Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

23. 8. 2021

Vpogled v rezultate psihološkega testiranja

Kandidatka za zaposlitev, ki je opravila psihološko testiranje, vendar za zaposlitev ni bila izbrana, bi želela pridobiti vpogled v rezultate svojega testiranja. Testiranje ni bilo sestavljeno iz pol, ampak iz razgovora in igranja vlog ter skupinskega reševanja naloge oz. problema (kjer so opazovalci beležili odzive kandidatov).Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 8. 2021

Onemogočanje dostopa zaposlenega do elektronske pošte ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Delavec je zaradi odpovedi delovnega razmerja pred pristojnim sodiščem vložil tožbo, kot del trditvene podlage v sodnem postopku pa bi želel predložiti tudi določeno službeno korespondenco.
Samo za aktivne naročnike
13. 8. 2021

Evidenca PCT v podjetju

Podajamo mnenje informacijske pooblaščenke:

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 5. 2021

Pošiljanje plačilne liste po elektronski pošti

Na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) je prišlo zaprosilo za mnenje. V podjetju uvajate elektronsko plačilno listo, ki jo zaposleni prejmejo na po elektronski pošti (na službeni ali zasebni e-naslov, kolikor nimajo službenega).Vsi zaposleni ne želijo prejemati elektronske plačilne liste iz različnih razlogov.Ali sme podjetje zahtevati od ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Konec leta 2016 je Informacijski pooblaščenec izdal novo brošuro – Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih1, kjer pregledno in strnjeno predstavi različna vsebinska področja v okviru urejanja delovnih razmerij z vidika varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju na kratko povzemamo ključne vsebine, smernice pa so v celoti dostopne na ...
Samo za aktivne naročnike