Zavzetost zaposlenih

19. 1. 2021

Dimenzije zavzetosti

Vedenje zavzetih zaposlenih Na vedenje zavzetih zaposlenih vpliva več dejavnikov – od njihove osebnosti, kompetence, vodenja v podjetju, kulture v podjetju itd. Vendar ne glede na vse te dejavnike zavzeti zaposleni izkazujejo določeno vedenje, ki ga predstavljamo v nadaljevanju. Vsekakor zavzeti zaposleni izkazujejo višji energetski naboj in vlagajo večji napor ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Kakšna je povezava med zavzetostjo in zadovoljstvom zaposlenih?

Veliko podjetij (je v preteklosti) meri(lo) zadovoljstvo zaposlenih. Veliko podjetij se namreč sprašuje: Če merimo zadovoljstvo zaposlenih, zakaj bi zdaj merili zavzetost? Zavedanje, da je pomembno meriti zadovoljstvo zaposlenih, tako kot merimo zadovoljstvo naših odjemalcev, je že dlje časa navzoče v podjetjih. Zadovoljstvo zaposlenih bi lahko opredelili kot njihovo stopnjo ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Kaj je zavzetost zaposlenih?

Zavzetost zaposlenih postaja eden ključnih fenomenov sodobnega vodenja in upravljanja s človeškimi viri. Le redko je katera tema dosegla toliko zanimanja v teoriji in praksi, kot jo je dosegla zavzetost v zadnjih letih. Morda je ravno s tega razloga zavzetost tako široko razumljena, hkrati pa tudi tako nejasno opredeljena. Pogosto ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Vrste zavzetosti

Zavzeti zaposleni se počutijo spoštovani, močni in čutijo, da se jim zaupa. Zavzeti zaposleni so čustveno predani in osebno vpleteni; so visoko motivirani in entuziastični. Obstaja več vrst zavzetosti, in sicer: {{Vrste zavzetosti}} Kognitivna zavzetost: kaže stopnjo osredotočenosti zaposlenega na delo. Zavzeti zaposleni so osredotočeni na delo. Kognitivno zavzeti zaposleni ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Prednosti zavzetosti

Gallupova raziskava o globalni zavzetosti (Gallup, 2017) ponuja kopico empiričnih dokazov o pozitivnih učinkih zavzetosti zaposlenih. Na vzorcu 50.000 podjetij iz 45 različnih držav so dokazali v nadaljevanju predstavljene učinke zavzetosti. Primerjava četrtine podjetij, kjer so zaposleni najbolj zavzeti in četrtine podjetij, kjer so zaposleni najmanj zavzeti je pokazala učinke ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Ali lojalnost predstavlja zavzetost?

V praksi najdemo primere podjetij, v katerih je večina zaposlenih zaposlena v istem podjetju dolga leta (15, 20 let ali celo več). Praksa pokaže, da visoka lojalnost zaposlenih ni nujno povezana z zavzetostjo in posledično tržno uspešnostjo podjetja. Ravno nasprotno: pogosti so primeri, ko so podjetja z veliko lojalnostjo zaposlenih ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Ali je deloholizem zavzetost?

Zadovoljstvo je nesporno povezano s strastjo pri delu. Strast pa je lahko usklajena ali obsesivna. Za usklajeno strast je značilno, da ima pri njej zaposleni nadzor nad aktivnostmi, aktivnosti pa zajemajo pomemben, vendar ne pretirano potenciran prostor v življenju zaposlenega. Pri obsesivni strasti pa aktivnosti nadzorujejo zaposlenega, kar pri zaposlenem ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Tri ravni zavzetosti

V praksi se zavzetost meri skladno z različnimi metodologijami. Ena najširše uporabljenih metodologij je Gallupova metodologija. Več o njej bomo pisali pri merjenju zavzetosti, v tem razdelku pa bomo predstavili tri ravni zavzetosti, ki so prav tako povzete po Gallupu. Zaposlene lahko glede na zavzetost delimo v tri kategorije (Harter, ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Diagnosticiranje trenutnega stanja zavzetosti

Diagnosticiranje trenutnega stanja je namenjeno ugotavljanju izhodiščne točke. Še pred diagnosticiranjem pa moramo opraviti pripravljalne aktivnosti, predvsem opredeliti strateško zavzetost, torej stanje, ki ga želimo doseči. Ciljno stanje zavzetosti moramo znati čim bolj natančno opisati in ga opredeliti – torej, kakšno vedenje želimo in kako želimo, da se zavzetost izkazuje. ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Merjenje zavzetosti zaposlenih

Dobra plat zavzetosti je, da se jo da izmeriti. Nekaj, kar lahko izmerimo, lahko tudi izboljšamo. Na voljo je ogromno različnih metodologij, ki jih ponujajo različni izvajalci, ali pa so bile te razvite znotraj podjetij. V svetu je trend merjenja in upravljanja z zavzetostjo navzoč že vsaj kakšno desetletje, v ...
Samo za aktivne naročnike