Učinkovito vodenje sestankov

31. 3. 2023

Učinkovito vodenje sestankov

Za nekatere zaposlene so najboljši sestanki tisti, ki jih ni. To ne odraža le pomanjkanja časa, ampak vse pogosteje tudi poplavo sestankov, ki niso nujni. Predno torej skličete sestanek, premislite, ali je sestanek res najboljša rešitev. Večina sestankov spada v eno od obeh kategorij: informiranje ali odločanje. Če gre zgolj ...