Obveznosti v zvezi s sindikati in obveznosti ob stavki delavcev

29. 7. 2020

Predložitev predloga splošnih aktov delodajalca sindikatu v mnenje

Delodajalec mora predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Če je sindikat posredoval mnenje v osmih dneh od sprejema, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnih aktov ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti in odgovornosti ob stavki delavcev

Pravica do stavke je ustavna pravica delavcev, ki se lahko z zakonom omeji, upoštevaje vrsto in naravo dejavnosti, če to zahteva javna korist (77. člen ustave RS). V Republiki Sloveniji še nismo sprejeli lastnega zakona o stavki, zato skladno s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Obveznosti v zvezi s sindikati

Glavne obveznosti delodajalca do sindikata: predložitev predloga splošnih aktov delodajalca sindikatu v mnenje, obveščanje sindikata v posameznih primerih, sodelovanje delodajalca s sindikati, zagotavljanje pogojev za opravljanje sindikalne dejavnosti.
Samo za aktivne naročnike