Obveznosti v zvezi s sindikati in obveznosti ob stavki delavcev

29. 7. 2020

Predložitev predloga splošnih aktov delodajalca sindikatu v mnenje

Delodajalec mora predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu. Če je sindikat posredoval mnenje v osmih dneh od sprejema, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnih aktov ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Obveznosti in odgovornosti ob stavki delavcev

Pravica do stavke je ustavna pravica delavcev, ki se lahko z zakonom omeji, upoštevaje vrsto in naravo dejavnosti, če to zahteva javna korist (77. člen ustave RS). V Republiki Sloveniji še nismo sprejeli lastnega zakona o stavki, zato skladno s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Obveznosti v zvezi s sindikati

Glavne obveznosti delodajalca do sindikata: predložitev predloga splošnih aktov delodajalca sindikatu v mnenje, obveščanje sindikata v posameznih primerih, sodelovanje delodajalca s sindikati, zagotavljanje pogojev za opravljanje sindikalne dejavnosti.
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.