Dodatek za mentorstvo za uvajanje dijaka ali študenta

16. 4. 2024

Vprašanje:

V javnem sektorju je dodatek za mentorstvo določen v ZSPJS, ki v 23. členu določa, da javnim uslužbencem med ostalimi dodatki pripada tudi dodatek za mentorstvo.

KPJS v 36. členu določa, da javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, pripada za vsako, s programom oziroma z normativom določeno mentorsko uro, dodatek za mentorstvo.

Glede na določila ZSPJS in KPJS prosimo za pojasnilo, ali mentorski dodatek pripada tudi mentorju za delo s študentom, ki opravlja obvezno praktično izobraževanje v organizaciji javnega sektorja.

Odgovor:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj