Določitev plače za kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta

03. 1. 2023

Vprašanje:

Imeli smo razpis za prosto delovno mesto za DM Kuhar IV. Na delovno mesto se ni prijavil nihče z ustrezno izobrazbo. Prispeli sta dve prošnji. ZDR-1 določa tudi, da če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z zakonom ali s podzakonskim aktom določene pogoje, sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas do enega leta, če je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela.

Ko bomo z delavcem sklepali pogodbo, kakšno pogodbo sklenemo. Ali je to pogodba za kuharja in dva plačna razreda manj ali je to pogodba za pomočnika kuharja?

Odgovor:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj