Neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem

12. 6. 2024 | Avtor: mag. Katja Knez

Vprašanje:

Kako ravnati v primeru, ko ravnatelj presodi, da nihče v koledarskem letu ne dosega nadpovprečnih rezultatov za izplačilo redne delovne uspešnosti, torej, da nikomur ne bi bila izplačana. Lahko to naredi? Kaj se zgodi v tem primeru z obsegom sredstev? Se prenesejo v naslednje ocenjevalno leto ali ostanejo neporabljena?

Odgovor:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj