Ocenjevanje delovne uspešnosti in negativna stimulacija

29. 8. 2023

Vprašanje:

V podjetju nameravamo narediti pravilnik o ocenjevanju delovne uspešnosti delavcev. Glede na to da v kolektivni pogodbi za elektroindustrijo, ki nas zavezuje, ni določeno da je omogočena negativna delovna uspešnost, nas zanima ali lahko delodajalec s svojim aktom o delovni uspešnosti določi negativno delovno uspešnost? Delavec bi na podlagi te negativne obrazložene ocene ocenjevalca npr.(do delovnih sredstev je imel zelo slab odnos, neskrbno je ravnal z delovnimi sredstvi, stroji in napravami, potrošnim materialom, neopravičeno izgubljal delovni čas s počivanjem mimo odrejenega časa, zamujal na delovno mesto, predčasno odhajal z delovnega mesta, itd.) prejel nižjo osnovno plačo kot je le-ta določena v njegovi pogodbi o zaposlitvi.

Odgovor:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj