Ponavljajoče kršitve pogodbe o zaposlitvi (delavec ne prihaja na delo) ter ukrepi delodajalca

17. 11. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Zaposleni delavec ne prihaja redno v službo, zato nas zanimajo zakonske možnosti. Zaposleni se poleti ni pravočasno vrnil iz letnega dopusta, je porabil celoten letni dopust, zaradi česar bi moral biti po navodilu ravnatelja biti na delovnem mestu prisoten tudi v času počitnic. Ugotovili smo, da je delavec sicer delal, vendar ne po urniku, ki ga je določil ravnatelj.

Na šoli imamo Pravilnik o evidentiranju delovnega časa, kjer je zapisano: »Prisotnost na delovnem mestu in delovni čas zaposlenega se evidentira na internem obrazcu Evidenčni list v pisni ali elektronski obliki. Zaposleni oddajo evidenčni list osebno v računovodstvo ali ga pošljejo po navadni ali elektronski pošti. V kolikor se ravnatelj odloči in namesti elektronsko evidentiranje delovnega časa, mora zaposleni to upoštevati in svoj delovni čas evidentirati po navodilih ravnatelja«.

S pomočjo računalničarja bi lahko vzpostavili računalniško kontrolo delovnega časa. Ali jo lahko vzpostavimo samo za tega zaposlenega za čas novoletnih počitnic? Kaj se zgodi, če se zaposleni ne bo evidentiral? Ali lahko zaposlenemu plačamo samo dejanski čas, ko je bil v službi?

Delavec je bil pisno opozorjen zaradi tega, ker se ni pravočasno vrnil poleti iz letnega dopusta. Pisno opozorilo imamo shranjeno, dobil ga je tudi delavec. Poleg je tudi zapisnik iz strokovne seje, kjer je točno zapisan datum, kdaj naj bi se vrnili iz letnega dopusta.

Delavcu smo vročili tudi pisni dopis ravnatelja, kjer je bil napisan urnik dela med jesenskimi počitnicami. Z delavcem smo o tem govorili tudi osebno. Glede tega, da ni prihajal pravočasno na delo in da je predčasno odhajal, smo ga ustno opomnili in o tem zapisali uradni zaznamek. Nismo mu dali še pisnega opozorila.

Odgovor:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj