Premestitev na delovnem mestu in plačni razred

17. 5. 2024 | Avtor: Štefka Korade Purg

Vprašanje:

Delavka je zaposlena na delovnem mestu svetovalni delavec, šifra delovnega mesta D037006, določen ji je 37. plačni razred; ima pridobljen naziv mentor. Sedaj je opravila strokovni magisterij in izpolnjuje pogoje za delovno mesto svetovalni delavec v tarifnem razredu VII/2, šifra delovnega mesta D027026. Delavko bomo premestili na delovno mesto D027026; zanima nas, kateri plačni razred se ji pri premestitvi določi? Je zaposlena na podlagi 19. člena ZSPJS pri premestitvi na drugo delovno mesto v višjem tarifnem razredu upravičena do 38. plačnega razreda?

Odgovor:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj