Prenos pravic in obveznosti iz delovnega razmerja pri spremembi delodajalca zaradi pravnega posla

01. 3. 2021 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Na podlagi pravnega posla bo prišlo do spremembe delodajalca v skladu z 75. členom ZDR-1.

Ker vse pravice in obveznosti po pogodbi o zaposlitvi v trenutku prehoda preidejo z delodajalca prenosnika na delodajalca prevzemnika, je morebitna nova pogodba o zaposlitvi, ki jo delavec ob prenosu sklene z delodajalcem prevzemnikom v nasprotju z zakonom in nična.

Pripravili bomo aneks z namenom, da namesto delodajalca prenosnika v pogodbeno razmerje vstopi delodajalec prevzemnik in da se uskladi višina plače z aktom o sistemizaciji delovnih mest ter, da se opredeli sedež delodajalca prevzemnika in kraj opravljanja dela.

Ali obstaja mogoče kakšna možnost, da bi vsi delavci podpisali nove pogodbe (z vsemi varovali ohranitve pravic) o zaposlitvi?

Odgovor:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj