Skrb za otroka, delovna doba in jubilejna nagrada

23. 2. 2024 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Zaposlena ima v delovni knjižici vpisano dobo od 10. 3. 1984 do 9. 3. 1985 kot skrb za otroka.

V podjetju se je zaposlila z dnem 2. 9. 1985.

Ali se ji doba - skrb za otroka všteva v skupno delovno dobo in je upravičena do jubilejne nagrade za 40 let glede na kolektivno pogodbo za kovinsko industrijo Slovenije?

Odgovor:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj