Solidarnostna pomoč - upravičenost do izplačila

14. 1. 2022

Vprašanje:

Prosimo za pojasnilo glede solidarnostne pomoči. Gre delavca zaposlenega v občinski upravi, ki je bil v koledarskem letu večkrat odsoten zaradi daljše bolezni in je v letu 2021 že prejel solidarnostno pomoč.

Do solidarnostne pomoči po tretji alinei, 4. točke 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti – “daljša bolezen” – pa je delavec upravičen samo enkrat v koledarskem letu.

Zanima nas ali je delavec takoj v začetku leta 2022 upravičen do solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni (odsotnost več kot 3 mesece) saj je daljša bolezenska odsotnost nastopila v letu 2021, ko je delavec že prejel solidarnostno pomoč? Ali pa je upravičen do solidarnostne pomoči šele po preteku treh mesecev v letu 2022?

Odgovor:

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj