Evropska komisija vzpostavila skupno spletno stran držav članic za socialno ekonomijo

21. 8. 2023

Evropska komisija je vzpostavila prvo skupno spletno stran socialne ekonomije z vsemi informacijami vseh držav članic na več ravneh in na enem mestu.

Spletna stran Social economy gateway (v angleščini) združuje vse evropske finančne spodbude, pravne podlage in omogoča primerjavo med državami članicami. Na njej so objavljeni razpisi, dogodki s področja, poleg tega pa omogoča boljše sodelovanje med državami članicami, zato je v pomoč različnim deležnikom.

Na njej so na voljo redno posodobljeni podatki o socialni ekonomiji držav članic, ki zajemajo stopnjo razvoja, ocenjen delež zaposlenosti in oceno plač zaposlitev v sektorju. Ravno tako opisuje razvoj socialne ekonomije v posamezni državi, med drugim politični in pravni okvir, ter poda informacije o oblikovalcih politik na področju socialne ekonomije. Navaja možnosti izobraževanj in študija na področju socialne ekonomije, če te v državi članici obstajajo. Poda informacije in napotuje na podporne organizacije socialne ekonomije v posamezni državi ter opiše možnosti financiranja za posamezne subjekte.

Vsaka država članica ima v okviru strani svojo podstran. Slovenija je svojo objavila med prvimi in se bo še nadgrajevala.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Nazaj