Evropska sredstva za informacijsko komunikacijsko tehnologijo za visokošolske zavode

Novica z dne 16. 01. 2023

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila 1,19 milijona evrov evropskih sredstev za javni razpis »REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe II«.

V okviru javnega razpisa bo mogoč nakup strojne informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) ter nakup ali najem programske IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe, za vzpostavitev sodobnih učilnic. S tem se bo na omenjenih visokošolskih zavodih vzpostavilo simulacijsko učno okolje ter takšno učno okolje, ki bo omogočalo kvalitetno didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje. Na ta način bo študentom omogočen dostop do znanja, s čimer se bodo tako blažile posledice pandemije covida-19.

Za javni razpis v skupni vrednosti 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU prispeval 1,19 milijona evrov. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo javni razpis objavilo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 20. januarja 2023.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Morda vas zanima tudi:

Praktična online delavnica v živo: Evropska nepovratna sredstva za digitalizacijo organizacij

  • Za kakšne projekte lahko prejmete dodatna finančna sredstva?
  • Kako zastaviti projekt, da bo sredstva tudi prejel, ter bo črpanje uspešno?
  • Katere programe in razpise imate na voljo?

Nazaj