Gospodarska rast, brezposelnost ter inflacija

16. 5. 2023

Evropska komisija je včeraj objavila spomladansko napoved, v kateri je zvišala napoved gospodarske rasti za Slovenijo. Letos naj bi dosegla 1,2 odstotka, leta 2024 pa 2,2 odstotka. Izboljšanje napovedi je spodbuden signal. Trenutno ni strahu pred recesijo v Evropi.

Evropska komisija je gospodarsko napoved za Slovenijo za obe leti zvišala za 0,2 odstotne točke glede na zimsko napoved. Naši državi se tako obeta višja gospodarska rast kot Evropski uniji in območju evra, za katera je Komisija prav tako izboljšala napoved.

Stopnja brezposelnosti naj bi se v Sloveniji še dodatno znižala, in sicer letos na 3,9 odstotka, leta 2024 pa na 3,8 odstotka.

Trend zniževanja se kaže tudi pri javnem dolgu, izraženem v deležu bruto domačega proizvoda, ki naj bi se po napovedih Komisije leta 2024 znižal na 66,6 odstotka bruto domačega proizvoda.

Komisija je ocenila, da se bo primanjkljaj sektorja država naslednje leto znižal pod 3 odstotke bruto domačega proizvoda.

Inflacija naj bi letos dosegla 7 odstotkov, leta 2024 pa naj bi se znižala na 3,8 odstotka.

Vir: Direktorat za ekonomsko in fiskalno politiko

Nazaj