Izplačila povišanega dodatka za nego otroka

Novica z dne 15. 02. 2021

S sedmim proti koronskim paketom se je dodatek za nego otroka povečal za 100 evrov. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se je izvedel do 31. januarja 2021.

Od januarja 2021 pa je znesek dodatka za nego višji do konca epidemije.

Povišan dodatek za nego otroka, dodatnih 100 evrov, bo nakazan 23. 2. 2021.
Naslednjih dodatnih 100 evrov bo izplačanih 31. 3. 2021

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Nazaj