Na voljo je nov vzorec Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela - junij 2021 (javni sektor)

Novica z dne 24. 06. 2021

Pripravljen je vzorec, ki sledi vsebini aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, Uradni list RS, št. 88/21, je strokovni pripomoček, ki si ga delodajalci lahko prilagodite, paziti morate le, da bo vseboval vse, v aneksu navedene podatke

Za naročnike je na voljo nov obrazec Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, najdete

TUKAJ

Nazaj