Najava objave javnega razpisa za usposabljanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc

Novica z dne 22. 06. 2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport najavlja objavo javnega razpisa za usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predhodno obvešča bodoče prijavitelje o načrtovani izvedbi javnega razpisa za usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) v višini do 14,3 milijona evrov do leta 2026.

Predmet javnega razpisa

Predmet najavljenega javnega razpisa je razvoj in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev zaposlenih na vzgojno izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljavne programe, za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. 

Namen in cilj javnega razpisa

V programu NOO je naveden cilj »krepitev ustreznih pedagoško-andragoških kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju preko nadaljnjega usposabljanja na področju digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti, s čimer bomo krepili senzibilnost, odzivnost in odpornost izobraževalnega sistema«. 

Cilj investicije je prispevati k ciljem reforme A (Prenova vzgojno-izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod), in sicer: 

  • krepiti digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj ter finančno pismenost pedagoško-andragoškega osebja in učečih se; 
  • zmanjšati vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem; 
  • omogočiti lažji prehod šolajočih na trg dela. 

Prijavitelji

Na najavljenem javnem razpisu bo lahko kandidiral prijavitelj, ki je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji in ima v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja.

Predvidena objava

Javni razpis bo objavljen predvidoma avgusta 2022 in bo odprt vsaj 60 dni.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nazaj