Ne spreglejte - oddaja letnega poročila AJPES-u bo podaljšana do 30. aprila 2021!

Novica z dne 30. 03. 2021

Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki v 6. členu določa predložitev letnih poročil najpozneje do 30. aprila 2021.

Po informaciji Službe za odnose z javnostmi Državnega zbora RS bo zakon v skladu s Poslovnikom DZ RS posredovan v razglasitev predsedniku republike osmi dan po sprejemu, razen v primeru izrednih okoliščin.

Na AJPES-u so zapisali, da čeprav zakon še ne bo objavljen v Uradnem listu RS, bo aplikacija za predložitev letnih poročil na portalu AJPES odprta tudi po 31. marcu 2021. Roki za predložitev premoženjskih bilanc ostajajo nespremenjeni.

Zakon torej bil sprejet, čaka na postopek pred Državnim svetom, nato bo objavljen v Uradnem listu.

Nazaj