Novi interventni zakon z dodatnimi ukrepi za blažitev posledic covida-19 (seznam)

Novica z dne 03. 01. 2022

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19, ki ga je DZ potrdil pretekli ponedeljek, podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih protikoronskih zakonov ter prinaša še nove.

UKREPI S PODROČJA ZDRAVSTVA

- denarna odškodnina za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja proti covidu-19 in uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covida-19 - velja tudi za čas pred uveljavitvijo zakona

- možnost uvrstitve zdravnikov in zobozdravnikov do največ 63. plačnega razreda - do 31. decembra 2022

- možnost začasnega prerazporejanja zaposlenih pri izvajalcih socialno-varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti - do 30. junija 2022

- povračilo nadomestil plače za delavce, ki ne prihajajo na delo zaradi karantene, varstva otrok ali višje sile - do 31. marca 2022

- možnost koriščenja treh dni odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika - do 28. februarja 2022

- dodatek za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah ter pri mobilnem testiranju in cepljenju - od 11. novembra 2021 do 30. junija 2022

- dodatek za direktorje v gasilsko-reševalni dejavnosti za delo v rizičnih razmerah - od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021

- dodatek za poklicne gasilce za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve - za čas opravljanja dela v rizičnih razmerah v času razglašene epidemije v letih 2020 in 2021

UKREPI ZA POMOČ PODJETJEM

- pomoč delodajalcem za nakup antigenskih hitrih testov za samotestiranje v višini 92,50 evrov na delavca, ki se mora samotestirati - od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022

- možnost koriščenja turističnih bonov iz junija 2020 - do 30. junija 2022

- možnost izrabe neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2020 - do 1. aprila 2022

- možnost izrabe neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2021 - do 31. decembra 2022

- veljavnost določb glede postopkov pridobivanja gradbenih soglasij in dovoljenj iz tretjega protikoronskega zakona - do 1. junija 2022

UKREPI ZA POMOČ POSAMEZNIKOM

- solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 732 evrov v višini 130, 230 oz. 300 evrov - izplačilo do konca januarja 2022

- solidarnostni dodatek za kmete nad 65 let in z do 591,20 evra mesečnih prihodkov v višini 150 evrov - izplačilo do 31. januarja 2022

- solidarnostni dodatek za vojne veterane, vojne invalide in invalide v višini 150 evrov - izplačilo do 31. marca 2022

- solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov - do 30. junija 2023

Vir: STA

Nazaj