Objavljen je javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij

Novica z dne 19. 08. 2020

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 110/2020 objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Gre za dvoletni razpis P4D-C19 za obdobje 2020-2021, ki bo odprt do 15. 1. 2021 oz. do porabe sredstev.

Skupno je za razpisanih 15 mio EUR sredstev, od tega 5 mio EUR za leto 2020 in 10 mio EUR za leto 2021, kar bi naj zadostovalo za podporo več kot 150 projektov digitalne transformacije v MSP. Do prijave na razpis so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov, izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in vpeljavo digitalnih poslovnih modelov in procesov.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge najmanj pet zaposlenih, se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Ob oddaji vloge morajo imeti pripravljen akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije na ključnih področjih. Digitalno transformacijo bodo morala izvesti najkasneje do 30. septembra 2021, projekt pa se ni smel začeti pred 12. marcem 2020.

Pri doseganju ciljev razpisa bo obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča.

Podjetja lahko vloge oddajo do treh rokov, in sicer je prvi 8. september, drugi 15. november in zadnji 15. januar 2021.

Javni razpis P4D-C19 je objavljen tukaj.

Več podrobnosti o razpisu.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.