Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Novica z dne 18. 05. 2021

2 cilja finančnega mehanizma: prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v vlogi nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v današnjem Uradnem listu RS (74/2021) objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki se financira s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma: prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

»Pod okriljem programa Izobraževanje – krepitev človeških virov bomo na javnem razpisu podprli projekte, ki spodbujajo institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšujejo podporno okolje za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšujejo usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. S sredstvi Norveškega finančnega mehanizma bomo tako skupaj prispevali h konkurenčni in vključujoči Evropi. Vabljeni k prijavi vaših projektnih predlogov,« je ob objavi javnega razpisa poudaril minister Zvone Černač.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 11.299.156,00 evrov. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov. 

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12.00 prek elektronskega sistema spremljanja eMS na povezavi https://ems.norwaygrants.si/emsegp.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Vir: Vlada RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Nazaj