Pogovor o predlogu novele Zakona o gospodarskih družbah

Novica z dne 19. 10. 2022

V prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je včeraj zasedal Svet Vlade RS za korporativno upravljanje, ki mu predseduje državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejan Židan.

Svet se bo praviloma sestajal štirikrat letno, po potrebi pa večkrat.

Glavna tema zasedanja je bil predlog novele Zakona o gospodarskih družbah, ki je bila julija v javni razpravi. S predlogom novele Zakona o gospodarskih družbah se v slovenski pravni red prenašata dve evropski direktivi s področja digitalizacije in mobilnosti, ki obetata več digitaliziranih postopkov ustanavljanja podjetij, virtualne skupščine kot nekaj vsakdanjega, prinašata pa tudi nova pravila glede čezmejnih združitev in odcepitev. Novela temeljnega gospodarskega akta prinaša še nekaj izboljšav obstoječih zakonskih določb. Svet je bil soglasen, da mora Slovenija pri prenos določb evropskih direktiv zasledovati cilj primerljive pravne ureditve z našimi trgovinskimi partnericami.

Člani sveta so se seznanili tudi z novostmi, ki jih v zahtevo za nefinančno poročanje gospodarskih družb prinaša Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti. Direktiva je tik pred uveljavitvijo in bo v naslednjih slabih dveh letih prenesena v slovenski pravni red. V sklepnem delu seje so se seznanili še s predlogom Direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, ki je še v nastajanju.

Sestava sveta glede na zastopane institucije ostaja enaka, prav tako ostaja namestnik predsednika sveta gospod Gorazd Podbevšek iz Združenja nadzornikov Slovenije.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nazaj