Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

Novica z dne 09. 09. 2020

V uradnem listu je bil 4. 9. 2020 objavljen Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Pravilnik predstavlja povezovalni element med zakonskimi zahtevami, ki izhajajo iz temeljnih načel zagotavljanja varne e-hrambe, in hitro spreminjajočimi se potrebami prakse.

Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki podrobneje opredeljuje poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

Arhivska zakonodaja določa, da se s pravilnikom opredelijo tudi vsebine zahtevkov za potrditev notranjih pravil, certificiranje strojne in programske opreme, storitev zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, registracijo ponudnikov opreme in storitev, povezanih z zajemom in e-hrambo.

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki stopi v veljavo 19. 9. 2020. 

Veljavnost že potrjenih notranjih pravil in podeljenih certifikatov

Potrjena notranja pravila ter certificirane storitve in oprema, pripravljeni na podlagi Enotnih tehnoloških zahtev različice 2.1, ki jih je izdal Arhiv Republike Slovenije 10. julija 2013, veljajo do izteka njihove veljavnosti.

Dokončanje postopkov

Postopki za potrditev notranjih pravil ter certificiranje opreme in storitev, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z Enotnimi tehnološkimi zahtevami različice 2.1. 

Prenehanje veljavnosti ETZ 2.1

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati Enotne tehnološke zahteve različice 2.1.

Uradni list RS, št. 118/2020

Vir: Arhiv RS

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.