Slovenski regionalni razvojni sklad s 30 milijoni evrov posojila EIB

Novica z dne 07. 10. 2021

Evropska investicijska banka EIB bo Sloveniji prek Slovenskega regionalno-razvojnega sklada SRRS zagotovila 30 milijonov evrov za hitrejše popandemično okrevanje MSP in občin, so sporočili iz banke.

Poslanstvo sklada SRRS, ki ga od januarja letos vodi Matjaž Ribaš, je po njegovih besedah zagotavljanje programov in finančnih produktov za regionalni razvoj, od začetka pandemije pa zagotavlja posebne finančne programe za okrevanje podjetij.

Z novo, 30 milijonov evrov vredno kreditno linijo, bodo pri skladu svoje finančne programe še okrepili. Iz te kreditne linije bodo lahko črpala podjetja, ki delujejo v kmetijstvu, predelovalnih in storitvenih panogah, za financiranje obratnega kapitala, dodatno likvidnost ter že začete in nove naložbe za širitev poslovanja in za zaščito delovnih mest. Poleg njih bodo sredstva na voljo tudi občinam za izboljšanje infrastrukture, varovanje okolja, izboljšanje energijske učinkovitosti ter spodbujanje gospodarstva znanja.

Vir: STA

Nazaj