Sprejeti sta noveli Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem ter strokovnem izobraževanju

26. 6. 2024

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 20. 6. 2024 potrdil predlog noveli Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem ter strokovnem izobraževanju.

Bistvene spremembe obeh zakonov vključujejo zagotavljanje enakih možnosti v izobraževanju z omogočanjem tečaja slovenščine tudi za dijake, ki so se v Republiki Sloveniji prvič vključili v deveti razred osnovne šole. Noveli prav tako določata merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednjih šolah, pri čemer se upoštevajo rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Upoštevanje rezultatov pri vpisu v srednješolske programe bo zagotavljalo enakopravnejše pogoje pri kandidiranju za vpis na razpisana vpisna mesta v primeru omejitve vpisa.  Spremembe zagotavljajo tudi usklajenost terminologije obeh zakonov in zmanjšanje administrativnega bremena z nadgradnjo aplikacij in programskih rešitev.

V noveli Zakona o gimnazijah se omogoča sistematično spremljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela z imenovanjem strokovnega tima za spremljanje kakovosti.

Sprememba Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju med drugim ureja tudi pravico do prehrane dijakov med praktičnim usposabljanjem z delom in ureja pravno podlago za inšpekcijske ukrepe glede pravic dijakov na praktičnem usposabljanju. Sprememba zakona namreč predpisuje, da delodajalec dijaku v času opravljanja praktičnega usposabljanja z delom zagotovi prehrano med delom enako kot za delavce. V kolikor delodajalec za delavce ne organizira prehrane med delom in prehrana za dijake v kolektivnih pogodbah ni določena, dijaku povrne stroške za prehrano najmanj v višini cene šolske malice.

Nazaj