Staršem na krajšem delovnem času bo država krila višje prispevke

Novica z dne 23. 10. 2020

Dobra novica za starše, ki zaradi varstva otrok delajo s krajšim delovnim časom. Po novem se jim bodo prispevki za socialno varnost plačevali do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela njihove povprečne mesečne bruto plače.

Po novem se jim bodo prispevki za socialno varnost plačevali do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela njihove povprečne mesečne bruto plače, ne več le od sorazmernega dela minimalne plače. Državni zbor je spremembo potrdil brez glasu proti.

Državni zbor je sprejel spremembo zakona o starševskem varstvu, s katero je državni svet predlagal, da se staršu s krajšim delovnim časom zaradi skrbi za otroka plača prispevek za socialno varnost do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela njegove povprečne mesečne bruto plače, ne več le od sorazmernega dela minimalne plače. Centri za socialno delo morajo obseg in trajanje te pravice uskladiti najpozneje do 30. junija 2021. 

Za spremembo zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je glasovalo 72 poslancev, proti ni bil noben.

Pomembno:

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev. 

Trenutno velja, da delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela minimalne plače. 

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. 

Vir: 24ur

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.