Svetovni dan IKT: Potencial za ustvarjanje svetlejše digitalne prihodnosti imajo tudi dekleta

Novica z dne 18. 05. 2021

17. maja je bil Mednarodni dan informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Ob Mednarodnemu dnevu informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki ga vsako leto obeležujemo 17. maja, smo že lani v začetku epidemije koronavirusa ugotavljali, kako potrebna in pomembna je digitalizacija. Letos lahko to potrdimo s še več konkretnimi izkušnjami, v katerih smo prav s pomočjo digitalnih orodij nadaljevali z delom, izobraževanjem, nakupovanjem, komuniciranjem. A izredne razmere so razkrile tudi, da nimajo vsi enakih možnosti za vključenost v informacijsko družbo. Zato je letošnja tema svetovnega dne IKT, ki naslavlja enega od področij digitalnega razkoraka, torej še kako na mestu: »Povezana dekleta, ustvarjanje svetlejše prihodnosti.«

Vse bolj postaja jasno, da bo prihodnost digitalna. Tisti z digitalnimi kompetencami in spretnostmi, bodo v prednosti pred tistimi, ki jim bo digitalno tuje.

Indeks Evropske komisije DESI 2020 ugotavlja, da ostajajo ravni osnovnih digitalnih spretnosti in znanj v Sloveniji nekoliko pod povprečjem Evropske unije. Samo 55 % prebivalcev v starosti od 16 do 74 let ima vsaj osnovne digitalne spretnosti in znanja (v celotni EU pa 58 %). Statistični urad Republike Slovenije v nedavno objavljenih podatkih razkriva, da IKT sektor v Sloveniji sicer raste (5,9 % vseh podjetij), vendar poudarja, da za njegov razvoj in vzdrževanje ter izobraževanje uporabnikov informacijsko-komunikacijskih tehnologij skrbijo strokovnjaki za IKT. V letu 2020 je bilo v Sloveniji med vsemi zaposlenimi okoli 42.500 strokovnjakov za IKT ali 4,4 %, med njimi kar 83 % moških.

Pomanjkanje žensk v informacijskih tehnologijah je znan problem. Razmišljanje, da večina deklet ne mara računalništva, matematike oziroma znanosti nasploh, lahko vodi do situacij, ko dekleta celo skrivajo svojo inteligenco in svoja znanja na tako imenovanih področjih STEM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika).

Na Ministrstvu za javno upravo je, v skladu z Deklaracijo ženske v digitalnem svetu (Women in Digital), vzpostavljena kontaktna točka, ki spodbuja in uresničuje ukrepe za oblikovanje nacionalne strategije za spodbujanje udeležbe žensk pri digitalni preobrazbi, spodbujanje izdajateljev televizijskih programov za pozitivno javno podobo žensk, vzpostavljanje evropskega dneva deklet in žensk na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, spodbujanje podjetij k boju proti spolni diskriminaciji pri delu in spolno bolj uravnoteženo sestavo odborov in organov, ki se ukvarjajo z digitalnimi vprašanji.

Na področju digitalnega vključevanja deklet in žensk izvaja v Sloveniji nekaj uspešnih projektov tudi  Simbioza:

  • »Girls do Code«: namen projekta je dekletom, starim 10 in 11 let, ponuditi možnost brezplačnega strukturiranega učenja osnov programiranja in logičnega razmišljanja. Dekleta se učijo programiranja, pridobivajo osnovna znanja programskih konceptov ter se seznanijo tudi s sestavnimi deli računalnika, poučijo o varnosti na spletu, digitalnem odtisu in podobno. Trenutno je program razširjen na 30 šol po Sloveniji, cilj je vključitev 300 deklet.
  • »Work in Tech«: iniciativa, ki poteka po 17 evropskih državah, od maja 2021 tudi v Sloveniji. V okviru programa bo 120 žensk brezplačno razvijalo digitalne spretnosti in s tem skrbelo za višje zaposlitvene možnosti. Udeleženke bodo pridobile tudi svetovno priznan Googlov certifikat – Google IT Support Professional Certificate.

V Simbiozi pravijo, da je zanimanje za sodelovanje precej večje od razpoložljivih mest, kar kaže na to, da med ženskami obstaja zanimanje tudi za poklic v omenjenem sektorju, a pri preseganju digitalnega razkoraka gre vseeno za dolgotrajen proces. Tako se ob letošnjem svetovnem dnevu IKT veselimo tudi Javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki bo občinam v Sloveniji pomagal na poti digitalizacije. Na Ministrstvu za javno upravo smo ravno v teh dneh odprli prispele vloge na razpis, v okviru katerega je na voljo 8 milijonov evrov evropskih sredstev.

Verjamemo, da imajo potencial za ustvarjanje svetlejše digitalne prihodnosti tudi dekleta. Z aktivnostmi na področju digitalnega vključevanja jih lahko opolnomočimo, da bodo enakovredno soustvarjale tudi v prihajajočih pametnih mestih.

Svetovni dan informacijsko-komunikacijske tehnologije praznujemo vsako leto 17. maja, na dan, ko je bila leta 1865 ustanovljena Mednarodna zveza za telekomunikacije.

Vir: Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo

Nazaj