V Državnem zboru sprejet Zakon o interventnih ukrepih

01. 9. 2023

V Državnem zboru je bil sprejet predlog Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Začasni ukrepi s področja digitalne preobrazbe, namenjeni prizadetim v poplavah, ki so vključeni v danes sprejeti zakon, so: omogočena video identifikacija, brezplačna uporaba sistema HKOM, zagotovitev računalniške opreme občinam in šolam in vzpostavitev številke 114.

Video identifikacija na daljavo

Možnost video identifikacije bo kot začasni interventni ukrep prizadetim prebivalcem v obdobju po poplavah olajšal pridobitev mobilne identitete smsPASS in kvalificiranega potrdila za elektronski podpis ter s tem uporabo e-storitev. Tako se bodo prizadeti v poplavah lahko hitreje ponovno vključili v sodobne družbene tokove.  

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh bo za storitve za spletno prijavo in elektronski podpis izdala pravilnik najkasneje v osmih dneh po uveljavitvi zakona. 

Brezplačna uporaba centralnega informacijsko komunikacijskega sistema

Zakon o državni upravi določa obveznost, da ministrstvo za digitalno preobrazbo javnim agencijam, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in ostalim uporabnikom javnih storitev zaračunava dostop do omrežja HKOM. Ministrstvo stroške uporabe storitev od avgusta do 31. decembra 2023 ne zaračuna. Subjektom, ki so utrpeli posledice poplav na prizadetih območjih, bomo tako prihranili stroške uporabe storitev centralnega informacijsko komunikacijskega sistema, in sicer z namenom čim lažje obnove po poplavah.  

Računalniška oprema za občine in šole

Zakon vključuje tudi začasni ukrep, s katerim se zaradi zagotavljanja nemotenega dela vsem pravnim osebam javnega prava, to so občine in šole, katerih osnovna računalniška oprema je bila uničena ali poškodovana kot posledica poplav avgusta 2023, neodplačno zagotovi prenosne računalnike, in sicer se jim jih izroči v last. Na ministrstvu za digitalno preobrazbo jim jih bomo zagotovili skladno z izkazanimi potrebami najpozneje do 31. decembra 2023 in jih tako podprli pri vzpostavitvi oziroma nadaljevanju delovnih procesov po poplavah.  

Številka skrajšanega izbiranja 114

Številka skrajšanega izbiranja 114 omogoči takojšen stik s klicnim centrom za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov.  

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Nazaj