Vlada potrdila spremembe zakona o evidencah na področju dela

Novica z dne 16. 01. 2023

Vlada je 12. 1. 2023 potrdila Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

Vlada je 12. 1. 2023 potrdila tudi novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki naj bi zajezila kršenje določb o delovnem času. Novela prinaša obvezno uvedbo elektronskih evidenc delovnega časa za podjetja, ki jim bo izrečena globa zaradi kršitev delovne zakonodaje. Za ostala podjetja sprememb ne bo.

Ključni cilj je zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona ter določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca ter s tem posledično zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Delavci, ki bodo menili, da so jim kršene pravice glede delovnega časa, bodo od delodajalca lahko zahtevali uvedbo elektronskega beleženja delovnega časa, je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za delo Luka Mesec. »Če bo delodajalec to zavrnil, bo o tem moral obvestiti inšpektorat, ki bo nato preveril stanje v podjetju. Če bo ugotovil, da v podjetju dejansko prihaja do kršitev, bo delodajalcu predpisal obvezno elektronsko beleženje,« je dodal.

Zaposleni bodo s tem dobili sprotni vpogled v opravljeno število delovnih ur in nadur. »Na ta način bodo tudi poskrbeli, da bodo te ure pošteno plačane,« je poudaril. Za podjetja, ki spoštujejo zakonodajo, sprememb po Meščevih besedah ne bo.

Ministrstvo je sprva predvidelo, da bi morali prisotnost elektronsko beležiti vsi zaposleni, a je to povzročilo precej hude krvi med delodajalci. Socialni partnerji so se nato dogovorili, da bodo morali elektronske evidence zagotoviti le kršitelji.

Nazaj