Vlada ukinja solidarnostni prispevek, neobvezna solidarnostna sobota ostaja

26. 10. 2023

Vlada je obravnavala predloga novele zakona o interventnih ukrepih po ujmi ter zakona o obnovi in razvoju. Med bistvenimi rešitvami je ukinitev obveznega solidarnostnega prispevka, ki ga bo deloma nadomestilo začasno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb.

Zakon o interventnih ukrepih po ujmi je DZ sprejel avgusta, vlada pa se je za pripravo sprememb odločila, da bi prizadeti čim prej prejeli predplačilo za sanacijo stanovanjskih objektov. Predlog novele vsebuje naslednje rešitve: 

- Predplačila za obnovo stanovanj, kjer ni predvidena nadomestna ali nadomestitvena gradnja. Lastnikom se predvideva predplačilo v višini 20 odstotkov zavedene škode v aplikaciji Ajda, če gre za škodo, ki presega 6000 evrov. Predplačila so predvidena za objekte, kjer je bilo konec julija 2023 prijavljeno vsaj eno prebivališče. 

- Novela posega tudi v sedanjo ureditev kriznih namestitev, tako da podaljšuje možnost krizne nadomestitve še za dodatnih 21 dni. Če se izkaže, da oseba v domačem okolju ne more več bivati, pa se ji bo zagotovilo prednostno vključitev v institucionalno varstvo. 

- Na novo se ureja pravica do nadomestila stroškov bivanja na drugem naslovu – višina bo odvisna od števila članov gospodinjstva z zneski od 150 do 250 evrov mesečno za največ eno leto in z možnostjo podaljšanja za eno leto. 

- Novela ureja tudi obveznost države, da na svoje stroške zagotovi prevzem in končno obdelavo onesnaženih zemljin, ki so nastale kot posledica poplav in plazov, in sicer najkasneje do 1. 7. 2024. 

Solidarnostnega prispevka ne bo

In še ena zelo pomembna novost – vlada se je odločila, da ukine obvezni solidarnostni prispevek, ki bi bremenil vse zaposlene in delodajalce, ne glede na njihov položaj in prizadetost v poplavah. "Namesto tega bomo z dodatnim odstotkom obremenili tista podjetja, ki ustvarijo več – govorim o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ga bomo opredelili v zakonu o obnovi."  Zahvalil se je podjetjem, ki so že opravila t. i. delovno soboto. "S tem interventnim zakonom naslavljamo tudi izvedbo delovne sobote – ta ostaja prostovoljna, še vedno jo lahko podjetja izvedejo ob soglasju z delavci, seveda, plačilo za ta dan pa bo šlo v proračun za namen odprave posledic, kot je bilo vedno načrtovano. Delodajalci za ta dan davka in prispevkov na plače ne bodo plačali, prispevek delodajalcev bo v obliki začasno povišanega davka od dohodka pravnih oseb."

Zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb namerava vlada zapisati v predlog zakona o obnovi in razvoju. Ta bo, kot je dodatno sporočil urad za vlade za komuniciranje, kot vire financiranja ukrepov uvedel tudi začasni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic ter začasno uporabo čistega in bilančnega dobička Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Vir: 24ur.com

Nazaj