Vračilo glob za prekrške iz obdobja Covid 19 - zakon objavljen v Uradnem listu

06. 11. 2023

V Uradnem listu RS št. 109/23 je bil 27. 10. 2023 objavljen Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

Zakon ureja ustavitev nekaterih postopkov, vračilo zneskov glob, stroškov postopka o prekršku in drugih stroškov ter izplačilo oziroma vračilo odvzete premoženjske koristi, veljal pa bo za omejen krog prekrškov, storjenih v obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022. V praksi gre predvsem za prekrške, ki so pomenili kršitev odlokov (npr. v zvezi z nošenjem maske, razkuževanjem ipd.).

Zakon ne določa pravne podlage za vračilo glob za t. i. »sekundarne« oziroma povezane prekrške – globa v nobenem primeru ne bo povrnjena za prekrške s področja varstva javnega reda in miru, prekrške s področja cestnoprometnih predpisov oziroma za prekrške z elementi nasilja.

Zakon bo začel veljati 26. novembra 2023, upravičencem pa ni potrebno vlagati individualnih zahtevkov, saj bodo na svoje naslove za vročanje prejeli informativne izračune, zneski plačanih glob bodo avtomatsko povrnjeni na njihove transakcijske račune, podatki o storjenih prekrških pa bodo po uradni dolžnosti izbrisani iz prekrškovnih evidenc. 

Zaradi velikega števila upravičencev je pričakovati, da bodo prvi informativni izračuni upravičencem odpremljeni predvidoma v mesecu januarju 2024.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Nazaj