Vzorec soglasja za opravljanje sobotnega dela po ZIUOPZP

18. 10. 2023

Predogled vsebine

Kot smo na portalu že pojasnjevali, je bil 31.8.2023 v Državnem zboru bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Ta med drugim uvaja Solidarnostno delovno soboto, v okviru katere delodajalci in delavci prispevajo sredstva v Sklad za obnovo Slovenije namesto oziroma v okviru solidarnostnega prispevka.

Gre za prostovoljno odločitev delodajalcev in delavcev. Pred izvedbo solidarnostne delovne sobote se mora delodajalec posvetovati s sindikati oziroma svetom delavcev oziroma zborom delavcev. Delavec, ki se odloči sodelovati, mora dati pisno soglasje, da je pripravljen opravljati delo, ki presega običajen delovni čas in da prispeva sredstva za omilitev škode, nastale zaradi poplav in plazov v avgustu 2023.

Ure, preživete med solidarnostno delovno soboto, se evidentirajo v evidenci delovnega časa. Zaradi izvedbe solidarnostne delovne sobote je mogoče tudi presegati omejitve opravljanja nadur. Kljub temu pa se morajo upoštevati tudi ostala pravila glede delovnega časa, odmorov in počitkov v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.

Med pod Vzorci in dokumentacija ("Kadrovsko področje - drugo") lahko najdete vzorec: SOGLASJE ZA OPRAVLJANJE SOBOTNEGA DELA

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj