Zakonski roki in obveznosti pri uveljavljanju subvencij za skrajšani polni delovni čas

Novica z dne 03. 09. 2020

Objavljamo nekaj koristnih informacij:
  1. Obveznost obveščanja Zavoda v 3 delovnih dneh od odreditve: še naprej velja zakonska obveznost, da zavod v 3 delovnih dneh potem, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestite.
  2. Novi zakon uvaja obveznost, da zavodu v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo. Obveznost velja za odredbe zaposlenim s skrajšanim delovnim časom od 11. 7. 2020.
  3. Subvencijo uveljavljate z vlogo, ki jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom oddate elektronsko na portalu za delodajalce. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za pridobitev subvencije. Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme informacijski sistem zavoda. Vlogo za subvencijo lahko oddate najkasneje do 10. 12. 2020.
  4. Če zaposlenega, za katerega uveljavljate subvencijo za skrajšani delovni čas, pozovete k opravljanju dela s polnim delovnim časom, morate zavod o tem predhodno obvestiti.
  5. Če zaposlenemu, za katerega uveljavljate subvencijo, izdate novo odredbo o skrajšanem delovnem času (npr. zaradi sprememb obsega skrajšanega delovnega časa), jo zavodu posredujete v 8 delovnih dneh od odreditve.

Vir: Zavod za zaposlovanje

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.