80 milijonov evrov za podporo razvoju domače proizvodnje električne energije in toplote

06. 11. 2023

Borzen je danes v okviru ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo v Uradnem listu objavil javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije.

Gre za največji letošnji razpis za podporo razvoju domače proizvodnje električne energije in toplote, za katerega je na voljo 80 milijonov evrov.

Na podlagi Začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini in Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) je bila sprejeta Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov. Na tej podlagi bo center za podpore družbe Borzen dodeljeval nepovratna sredstva za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote. Gre za največji letošnji razpis za podporo razvoju domače proizvodnje električne energije in toplote, ki bo na dolgi rok zmanjševala uvozno odvisnost Slovenije in s tem izpostavljenost volatilnim globalnim energetskim trgom.

“Poleg navadnih sončnih in vetrnih elektrarn ponujamo visoke subvencije za sončne elektrarne s kulturnovarstvenimi zahtevami in za parkirišča. Pomembno sporočilo tega razpisa je tudi, da si želimo razvoja skupnostnih sončnih in vetrnih elektrarn, saj so te bistveno višje subvencionirane kot navadne elektrarne,” je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Pri razvoju vsake nove razpršene proizvodnje je pomembno razmišljati o dolgoročni prilagodljivosti in avtonomnosti, zato so zainteresiranim na voljo tudi subvencije za hranilnike elektrike ali toplote. Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, vpisani v poslovni register, ki izkazujejo registrirano dejavnost glede električne energije ali toplote (pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, in samoupravna lokalna skupnost).

Na voljo bo 80 milijonov evrov sredstev, v okviru javnega poziva pa bo glede na tipe naprav oziroma tehnologije določena višina sredstev za posamezen sklop tehnologij. Najvišja višina pomoči za posamezno napravo je določena na podlagi metodologije, ki upošteva posebnosti posamezne tehnologije in podvrste naprav, poleg tega pa je odvisna tudi od nazivne moči naprave ter velikosti subjekta, ki se prijavlja na javni poziv. Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 odstotkov skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim in mikro podjetjem, oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem.

Prijava na poziv bo možna od 6. novembra 2023 preko spletne aplikacije. Več informacij najdete v javnem pozivu za podporo razvoju domače proizvodnje električne energije in toplote v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Borzena.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Nazaj