Javni razpis za spodbujanje dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih

08. 4. 2024

Ministrstvo je objavilo javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih. Cilj razpisa je finančno podpreti projekte, ki bodo z razvojem ali širitvijo svoje gospodarske dejavnosti na obmejnih problemskih območjih povečali možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na izbranem območju.

Gre za projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja na obmejnih problemskih območjih in ki bodo usmerjeno v trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma ponudbe na trgu.

Podjetja se s prijavo na razpis potegujejo za sofinanciranje do največ 40.000 evrov upravičenih stroškov. Skupna višina sredstev je 400.000 evrov in so na voljo v letih 2024 in 2025.

Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana socialna podjetja in zadruge, ki delujejo skladno z načeli socialne ekonomije oziroma podjetništva in imajo v ustanovitvenem aktu opredeljen nepridobiten značaj ter imajo sedež ali poslovno enoto v občinah, navedenih v razpisu.

Rok za prijavo: 6. maj 2024

Več o pogojih lahko preberete na povezavi do Javnega razpisa za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Nazaj