Podjetjem na voljo sredstva Evropske unije za varstvo intelektualne lastnine

12. 4. 2024

Sklad za pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP) je shema nepovratnih sredstev, katere namen je pomagati MSP s sedežem v Evropski uniji na področju pravic intelektualne lastnine. Gre za pobudo Evropske komisije, ki jo izvaja Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ob podpori uradov za intelektualno lastnino držav članic.

MSP lahko pridobijo finančno pomoč sklada na podlagi prijave na razpis EUIPO.

Letos so na voljo štirje vavčerji:

 • storitev na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (IP Scan Enforcement) (vavčer 1),
 • znamke in modeli (vavčer 2),
 • patenti (vavčer 3),
 • žlahtniteljske pravice (vavčer 4).

MSP lahko zaprosi za en vavčer na posamezno vrsto dejavnosti v zvezi z intelektualno lastnino.

Glede na vrsto dejavnosti se bodo uporabljala naslednja pravila sofinanciranja:

 • vavčer 1: 90 odstotkov vrednosti storitve IP Scan Enforcement (za Slovenijo je vrednost storitve ovrednotena na najvišji znesek 900 evrov);
 • vavčer 2: 75 odstotkov upravičenih pristojbin za varstvo znamk ali modelov na nacionalni, regionalni ali evropski ravni, 50 odstotkov upravičenih pristojbin za varstvo znamk ali modelov na mednarodni ravni;
 • vavčer 3: 75 odstotkov upravičenih pristojbin za varstvo na nacionalni ali evropski ravni ter poizvedbe o stanju tehnike, ki jih zagotovijo nacionalni uradi za intelektualno lastnino, 50 odstotkov pravni stroški za pripravo in vložitev evropskih patentnih prijav;
 • vavčer 4: 75 odstotkov za varstvo rastlinskih sort na ravni Skupnosti.

Najvišji zneski vavčerjev na upravičenca so:

 • 810 evrov za vavčer 1,
 • 1.000 evrov za vavčer 2,
 • 1.500 evrov (pristojbine za patentno varstvo) oziroma 2.000 evrov (pravni stroški za evropske patentne prijave) za vavčer 3 in
 • 1.500 evrov za vavčer 4.

Vavčer 1 je letošnja novost v pozivu EUIPO, omogoča pa sofinanciranje storitve svetovanja na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, poimenovane IP Scan Enforcement. Storitev IP Scan Enforcement je namenjena svetovanju MSP s sedežem v EU, ki so jim bile kršene pravice intelektualne lastnine ali se spopadajo z obtožbami tretje osebe zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine ali so izpostavljena visokemu tveganju tovrstnih kršitev.

Storitev zagotavljajo strokovnjaki, ki jih imenujejo sodelujoči uradi za intelektualno lastnino držav članic EU. V Sloveniji bodo storitev lahko izvajali strokovnjaki s področja intelektualne lastnine, ki jih bo izbral urad. Več informacij o storitvi je na strani urada.

MSP lahko zaprosijo za vavčerje pri EUIPO do porabe sredstev oziroma do 6. decembra 2024. Na spletni strani EUIPO je na voljo več informacij o skladu

Postopek prijave na razpis in prejema finančne pomoči s strani EUIPO je enostaven. Oglejte si video o izkušnji inovativnega podjetja M Sora iz Žirov, ki je prejelo finančno pomoč sklada za registracijo EU znamke Rewin, s katero označujejo izdelke iz odsluženega lesa.

Za dodatne informacije glede lahko pokličete info točko urada na 01 620 31 01 ali pišete na sipo@uil-sipo.si.

Kampanja za ozaveščanje malih in srednje velikih podjetij (MSP) se izvaja s finančno podporo EUIPO kot del projekta podpore MSP v okviru programa evropskega sodelovanja med EUIPO in Uradom RS za intelektualno lastnino.

Vir: Urad RS za intelektualno lastnino

Nazaj